Verditakst av eiendom

Kristiansand, Lillesand og Grimstad

Sveinung Nordal har solid lokalkunnskap om eiendomsverdier i området rundt Kristiansand, Lillesand, Høvåg, Birkenes og skjærgården fra Homborsund til Ulvøysund med hele Blindleia. Vi takserer også mye i Setesdal med Hovden, Bykle og Valle.

Eksempel på verditakst av boligeiendom

Eksempel på verditakst av hytte

Verditakst brukes for refinansiering, fordeling av verdier ved arv eller samlivsbrudd, eller at man av andre årsaker ønsker å vite hva eiendommen er verdt. Beliggenhet, utsikt, sol og kommunikasjon er viktige faktorer som tas hensyn til når vi vurderer eiendommens verdi.

Taksten inneholder også bygningenes arealer og en enkel teknisk beskrivelse. En ren verditakst inneholder ikke detaljerte vurderinger og beskrivelser av tilstand. For bruk av verditakst i forbindelse med salg anbefaler vi Boligsalgsrapport, som også kan utvides til å inneholde verditaksering av eiendommen.