Reklamasjonsrapport

Rapporten vurderer de aktuelle bygningsdelene mot et referansegrunnlag og konkluderer hvorvidt det foreligger svikt i forhold til referansegrunnlaget eller ikke. Det blir også foreslått utbedringstiltak og kalkulert kostnader for utbedring. Vi har mange års erfaring med utarbeidelse av dokumentasjon som danner grunnlag for reklamasjoner.

Eksempel på reklamasjonsrapport