Reklamasjonsrapport

Rapporten vurderer de aktuelle bygningsdelene mot et referansegrunnlag og konkluderer hvorvidt det foreligger svikt i forhold til referansegrunnlaget eller ikke. Det blir ogsÄ foreslÄtt utbedringstiltak og kalkulert kostnader for utbedring. Vi har mange Ärs erfaring med utarbeidelse av dokumentasjon som danner grunnlag for reklamasjoner.

Eksempel pÄ reklamasjonsrapport