ForhÄndstakst

ForhÄndstakst er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder eiendom som enten er planlagt eller under arbeid. Oftest er det en eiendom med en ikke oppfÞrt bygning eller en ikke oppfÞrt del av en bygning. Vurderingene blir de samme som for verditakst, men objektet beskrives og verdiene beregnes pÄ grunnlag av tegninger og annen dokumentasjon.

Eksempel pÄ forhÄndstakst