Byggelånsoppfølging

Banker og andre kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån. Vår byggelånsoppfølging er et ideelt verktøy for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.

Eksempel på oppfølgingsrapport