Tilstandsrapport og Boligsalgsrapport

Kristiansand, Lillesand og Grimstad

Tilstandsrapport eller Boligsalgsrapport fra Estax skaper trygghet for selger og kjøper, og er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig. Vi gjennomgår hele boligen og utformer en rapport som belyser de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. En rapport utført av Estax gir mindre usikkerhet og færre tvister. Sveinung Nordal har levert flere tilstandsrapporter og boligsalgsrapporter enn noen annen i Lillesand og Birkenes. Vi har også levert mange tilstandsrapporter og boligsalgsrapporter i Kristiansand og Grimstad og i Setesdal med Hovden, Bykle og Valle.

Eksempel på boligsalgsrapport for enebolig

Eksempel på boligsalgsrapport for leilighet

Eksempel på boligsalgsrapport for hytte

Tilstandsrapport eller Boligsalgsrapport erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for både selger og kjøper. Utarbeidelse av rapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er standardisert og er en «sjekkliste» som er enkel å bruke. Egenerklæringen får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for oss ved befaring.

Skjema for egenerklæring

Les mer om boligsalgsrapporten i NTFs brosjyre her.