Tilstandsrapport Bolig har overtatt for Boligsalgsrapport

Takseringsforbundene gjeninnførte den enklere typen tilstandsrapport et par måneder etter at den var tatt ut av markedet. Rapporten har nå fått navnet «Tilstandsrapport Bolig», men er innholdsmessig lik den tidligere Boligsalgsrapport som ble benyttet i perioden fra 2001 til 2015.

Tilstandsrapport Bolig med Arealmåling er godkjent som dokumentasjon ved tegning av eierskifteforsikring.

I boligmarkedet på Sørlandet er Tilstandsrapport Bolig med Arealmåling for tiden nesten enerådende som rapportform ved salg av bolig. Rapporten kan også utvides til å omfatte verdi- og lånetakst.

Estax AS er en betydelig leverandør av Tilstandsrapport Bolig i Kristiansand, Vennesla, Lillesand, Grimstad og Hovden.