Ny hverdag for takstmenn i 2016

Ipad på befaringDen nye boligsalgsrapporten som ble lansert i slutten av 2014 fikk en lengre innfasingsperiode enn opprinnelig planlagt. Fra 1. januar 2016 er det imidlertid helt slutt på det eksisterende rapportformatet, og takstmennenes gamle rapportverktøy stenges for opprettelse av nye boligsalgsrapporter.
For mange boligtakstmenn blir det en ny hverdag. Når nye registreringsverktøy tas i bruk vil de fleste takstmenn bruke en ipad-app på befaringene. Appen er utviklet som en integrert funksjon i det nye web-baserte rapportprogrammet. Den gir mulighet for registrering av alle relevante data, og fungerer også som en sjekkliste som sikrer at takstmannen har vært igjennom alle sjekkpunkter på boligen. Med fotofunksjonen i appen kan takstmannen ta bilder av takstobjektet og av bygningsdeler både for bruk i rapporten og for eget bruk.
Etter befaringen synkroniseres de registrerte dataene og bilder mot rapporten.
Vi har brukt registreringsappen på endel oppdrag, både verditakster og boligsalgsrapporter. Konklusjonen foreløpig er at den fungerer meget bra, spesielt for ny type boligsalgsrapport.