Eksempel på ny type boligsalgsrapport

Den nye boligsalgsrapporten er lansert, og vi begynner å få erfaring med den nye rapporttypen.
Brukere av rapportene vil oppleve store forskjeller i forhold til utgående boligsalgsrapport når det gjelder rapportens struktur og utforming.

Den mest åpenbare forskjellen er at rapporten er mye større og grundigere. En annen stor forskjell er at alle kontrollpunkter som har fått TG 2 og TG3 er oppsummert foran i rapporten i oversiktlige rapportsammendrag. Disse sammendragstabellene har så henvisning til rapportpunkt for nærmere opplysninger om tilstandssvekkelsene.

De nye rapportene har også kortere og mer konsise kommentarer med mindre bruk av tekniske formuleringer og fremmedord. Et eksempel på boligsalgrapport anno 2015 finner du her: Eksempel på ny type boligsalgsrapport