Boligsalgsrapporten kan tilpasses til type bolig og kundens ønsker

Avhengig av type bolig og kundens ønsker, kan boligsalgsrapportens omfang til en viss grad tilpasses ved at noen tjenester enten kan tas med i rapporten eller velges bort.

Bortvalg av tjenester reduserer rapportens kostnad.

Kunden står fritt til å velge bl.a. om takstmannen skal lage hull i vegger for kontroll av utsatte skulte konstruksjoner, om dagslys og romhøyde skal vurderes og om vurdering av branntekniske forhold skal være med i rapportomfanget.

Kunder som velger bort denne type tjenester bør være klar over at viktige forhold ved boligen dermed ikke blir vurdert, og at risiko for konflikt i etterkant av eierskiftet dermed kan øke.

For fritidsboliger er det imidlertid meget relevant å vurdere om f.eks romfunksoner som dagslys og romhøyde skal være et tema i rapporten. Byggeforskriftenes bestemmelser om krav til rom gjalt ikke for fritidsboliger før i 2010, og for eldre fritidsboliger vil det dermed være store avvik mellom forskriftskrav som gjalt på byggetidspunktet og standardens krav.

Mer om de valgfri tjenestene her.