Boligsalgsrapport blir dyrere i 2015

Ny og utvidet boligsalgsrapport fra 2015 blir basert på en mye grundigere gjennomgang av boligen enn hva som haLH6jr vært gjort til nå. I tillegg skal det fremskaffes mer dokumentasjon om boligen, og dokumentasjonen skal gjennomgås og vurderes av takstmannen.
Takstmannen må derfor bruke lengre tid enn tidligere både på befaringen hjemme hos selger og på ferdigstillelse av rapporten.
Hvor mye kommer så en boligsalgsrapport til å koste i 2015?
Det er idag ingen takstmenn som har erfaringsgrunnlag med hensyn til timeforbruk på den nye rapporttypen, og det har derfor vært smått med prisantydninger. Dataverktøyene er imidlertid ferdige og det gjennomføres forberedelser og testrapporter.
Så langt ser det ut til at tidsforbruket blir minst dobbelt så stort som med dagens rapport.
Vi tipper at boligsalgsrapport anno 2015 kommer til å koste rundt 15.000 kroner for en liten til middels stor bolig. For store boliger antar vi at prisen kan bli omkring kr 20.000, og for leiligheter rundt kr 10.000,-
For mange selgere vil en faktura på kr 20.000 i forkant av et boligsalg være problematisk. Vi kommer derfor til å tilby fleksible betalingsløsninger. Dette kommer vi tilbake til senere!