Sveinung Nordal

Takstmann og bygningsingeniør

Sveinung Nordal har solid lokalkunnskap og tilbyr verditakst av bolig og fritidseiendom i Kristiansand, Lillesand og Grimstad samt hele Setesdal med Hovden og Bykle. Vi leverer også boligsalgsrapport i forbindelse med kjøp og salg.

Sveinung Nordal er utdannet ingeniør og takstmann og har mer enn 30 års erfaring fra byggebransjen. Gjennom firmaet Estax AS som ble etablert i 2000 tilbys takstoppdrag i begge Agderfylkene.